login to website / Registration

Zistab Jolbak Lian Jonub Company has received ISO 56002 certification (innovation management system)

سیستم مدیریت نوآوری براساس استاندارد بین‌المللی ISO 56002  در مجموعه زیستاب جلبک استقرار یافت.
گروه وطن زرین از سال 1395 با استقرار نظام پیشنهادات، در مسیر جهت‌دهی و مدیریت ایده‌ها و پیشنهادات نوآورانه در سازمان گـام نهاده است. از آنجایی که توانایی سازمان در نوآوری، به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد پایدار، حیات اقتصادی، افزایش رفاه و توسعه جامعه شناخته می‌شود؛ در سال 1401 اقدامات لازم جهت استانداردسازی این نظام توسط استقرار استاندارد بین المللی ISO 56002  برای کارخانه زیستاب جلبک لیان جنوب، صورت گرفت.
کارخانه زیستاب جلبک تولید کننده جلبک تجاری، ریز جلبک اسپیرولینا، در مقیاس صنعتی است و به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال کشور در این حوزه به شمار می‌رود.
بدیهی‌ است دریافت گواهینامه ISO 56002 موجب بهبود قابلیت‌های نوآوری، از جمله " درک و پاسخ به تغییرات در بافت سازمان، دنبال کردن فرصت‌های جدید، بهره ‌برداری حداکثری از دانش و خلاقیت افراد درون سازمان و همکاری با ذینفعان خارجی" در مجموعه زیستاب جلبک  شده است.
بی شک دستیابی به این موفقیت، پیرو تلاش های فراوان در واحد بهبود کیفیت وطن زرین و شرکت بازاریابی شبکه‌ای مروارید پنبه‌ریز بوده است.