اخذ گواهینامه استقرار استاندارد سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتری

 

شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز  (PMLM) کسب گواهینامه تعهد به تعالی شد.

در هجدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 

سال 1399

 

 

اهدای تندیس زرین مدیر موفق ملی به جناب آقای کریم دوست محمدی

اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم

سال 1397

تندیس اجلاس سراسری رهبران مشتری مدار

تندیس اجلاس سراسری رهبران مشتری مدار

نخستین اجلاس سراسری رهبران مشتری مدار

سال 1395

تندیس واحد نمونه صنعتی

 لوح سپاس و تندیس واحد نمونه صنعتی

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران

سال 1394

 
 
برگزیده یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت،سال 1394

تندیس جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران

 یازدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت

سال 1394


https://en.pmlm.ir/blog/post/294001

Activities of Pearl panberes internet shop as an independent legal entity has a network marketing license according to the regulations of Article 87 of the Trade Union Law. And the company has no affiliation with government, non-government, or security agencies.